הון חוזר ביבוא מסין

כך תגשרו על בעיית ההון החוזר ביבוא מסין

גישור על הון בעיית הון חוזר נדרש בשל הפער בין היום שבו בעל עסק מוציא כסף (תשלום) לבין היום שבו הוא מכניס כסף (תקבול) האמצעי שמגשר על הפער שנוצר הוא אשראי. האשראי הוא מקור מימון לגיטימי ומקובל. שורה של מוסדות וגופים, בנקאיים וחוץ בנקאיים, מעמידים לרשות הנזקקים מסגרות אשראי אשר היקפן נקבע על פי שורה של פרמטרים.

קרנות סיוע מעמידות לרשות לקוחות שונים הלוואות, לרבות הלוואה במימון מדינה, המוענקת בתנאים טובים ומועדפים. לא אחת, הלוואה לעסקים קטנים מאפשרת להם לגייס הון ראשוני הנדרש להנעת העסק, להרחבתו ולמינופו, או, למימון פעילויות שונות ובהן ייבוא מוצרים.

חשוב לציין, כי כסף נזיל נדרש לעסק כמו אוויר לנשימה. הון חוזר דרוש לכל עסק ללא קשר לגודלו. הון חוזר נדרש לצורך רכישת חומרי גלם או מוצרים, לבניית מלאי שיאפשר ייצור בהיקף נדרש.

ההון החוזר מעיד על מצב הנזילות. לבד ממנו, הנכסים הקבועים של העסק, על ציודו, נחשב כחלק מההון התפעולי שלו.

חשיבות קיומה של מסגרת אשראי בכלל והאפשרות ליהנות ממנו בפרט. חשוב לדעת כי תנאי התשלום בסין הם קשים ונוקשים היות שחלק הארי של הקנייה במדינה זו נעשה ללא אשראי. היבואן נדרש אפוא להוציא כסף מזומן לאלתר בעוד התמורה צפויה להתקבל רק כעבור חודשים אחדים. למשך הזמן הזה שבין התשלום עבור הסחורה לבין מועד קבלת התמורה עליה נדרש היבואן להקצאת אשראי.

מאחר שלרוב המפעלים בסין אין כלל כסף נזיל, הם אינם מעניקים אשראי ללקוח (את האשראי עליו לבקש ולקבל בישראל) התשלום נעשה חלקו על ידי תשלום מקדמה והיתרה משולמת במקביל ליציאת הסחורה מסין. חשוב לדעת עוד, כי חריגה מתנאי התשלום המוסכמים עלולה לגרום לשינוי תנאי התשלום כלומר- להרעתם ובמקרה היותר גרוע לאובדן הספק הסיני.

הצורך באשראי הנובע מהפער בין התשלום על הסחורה לבין קבלתה נגזר ונובע מהמרחק הרב בין ישראל לסין ומזמני הפלגה ארוכים במיוחד. אחד המאפיינים המובהקים של השוק הסיני- שוק של מוכרים בלבד- אף הוא מהווה גורם לעיכוב בהגעת הסחורה ולזמני אספקה הולכים ומתמשכים. היות שמשך ההפלגה עשוי לארוך בין 22 ימים לבין 30 ימים, על היבואן לכלכל את צעדיו באופן מושכל ולתכנן את היערכותו מבחינה כספית כדי שלא יעמוד מול שוקת שבורה בזמן שעשוי להימשך בין שלושה שבועות לחודש.

בישראל קיימים גופים שונים המעניקים אשראי. על מנת לבחור את ספק השירות האמין והאיכותי רצוי ומומלץ להסתייע בייעוץ מקצועי ולקבל הדרכה וליווי מאיש מקצוע המצוי בעולם הכספים בכלל והאשראי בפרט.

המוצרים הסינים הזולים מהווים פיתוי רק ליבואנים של מוצרים במגוון תחומים. התלות ההולכת וגוברת שלהם בשוק הסיני מחייבת אותם להתרגל לתנאי התשלום הנהוגים בסין ולהתארגן מבעוד מועד על מנת לקבל אשראי מספיק שיאפשר להם להתנהל מול השוק הסיני באופן נכון ויעיל.

למאמרים בנושא – יבוא מקביל ויבוא בגדים מסין כנסו:

YIWU-china

מפעל באיוו – סין

סחורה מסין